ربات دریافت آدرس والت در توییتر

طراحی و عملکرد این ربات به نحوی است که فرد بعد از فالو کردن یک سایت در دایرکت والت را ارسال میکند و این ربات برسی میکند که آیا پیج را فالو دارد یا خیر، در صورتیکه فرد پیج را فالو داشت ربات اقدام به ثبت آن میکند و درصورتیکه فالو نداشت هشدار میدهد .

مزایای این ربات عبارتند از :

۱. امکان راستی آزمایی در والت های ارسال شده

۲. امکان دریافت خروجی

۳. امکان بررسی وضعیت ثبت والت

۴. امکان بررسی میزان امتیاز

اشتراک گذاری:

مایل به ثبت دیدگاه هستید؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.