سرویس ارسال پیام انبوه در تلگرام

این سرویس برای کاربران این امکان را فراهم می آورد تا از روی یک لیست اکسل و… لتوانند کاربران را در کانال یا گروه اد کنند و یا برای آنها پیام گروهی ارسال کنند، برای اطلاعات بیش تر روی دکمه ی زیر کلیک کنید.

اشتراک گذاری: